Tenders & Auctions

नामफलकाचे फ्लेक्स बदलणे

जनता सहकारी बँकेच्या विविध २६ शाखांचे दर्शनी भागातील नामफलकाचे फ्लेक्स बदलायचे आहेत. आपले कोटेशन दिनांक २४/१२/२०१८ पर्यंत estate@janatabankpune.com या इमेल आय डीवर जनता सहकारी बँक लि. , पुणे, विभाग प्रमुख, स्थावर विभाग यांचे नावे सादर करावे. ..

Sale of Attached Immovable Property

Mr. Narvekar Randhir Ramakant(English)..

तारण स्थावर मालमत्तेचा जाहिर लिलाव

Auction Notice Mr. Narvekar Randhir Ramakant(Marathi)..

Require AMC quotations for DG Set having various capacity for our branches In Pune city

AMC quotations for DG Set having various capacity for our branches In Pune city.”..

Tender document for Sale of Non-Performing Assets of Janata Sahakari Bank Limited, Pune

Tender document for Sale of Non-Performing Assets of Janata Sahakari Bank Limited, Pune ..