Board of Directors
         Date:
     

$img_titleChairman:Shri Sanjay Mukund Lele 
 Profile
$img_titleVice- Chairman:Shri Jagdish Laxman Kadam  
 Profile
$img_titleDirectors:Shri Sudhir Rajaram Pandit 
  :Shri Mahendra Mahadev Pawar 
  :Shri Biru Ranu Khomane 
  :Dr.(Smt)Madhura Mukesh Kasbekar 
  :Shri. Kishor Kanchanlal Shah 
  :Shri. Sunil Gundopant Mutalik  
  :Shri Laxman Ambusa Pawar 
  :Shri. Vidhyanand Shankar Devdhar 
  :Shri. Madhav Ramkrishna Mate 
  :Shri. Mohan Shankar Phadke 
  :Shri. Prabhakar Trimbak Paranjpe 
  :Shri. Amit Pravin Shinde 
  :Adv. Smt. Alka Vijay Petkar 
  :Adv. Smt. Gauri Prasad Kumbhojkar 
  :Shri. Ramdas Vithoba Shinde 
$img_titleExpert Director :Shri. Arvind Keshav Khaladkar 
  :Shri. Vijay Purushottam Bhave 
$img_titleChief Executive Officer:Shri Jayant Kashinath Kakatkar