1800 233 3258

Board of Directors

Home >  Profile > Board of Directors

         

$img_title Chairman : Shri Sanjay Mukund Lele  
 Profile
$img_title Vice- Chairman : Shri Jagdish Laxman Kadam  
 Profile
$img_title Directors : Shri Sudhir Rajaram Pandit  
    : Shri Mahendra Mahadev Pawar  
    : Shri Biru Ranu Khomane  
    : Dr.(Smt)Madhura Mukesh Kasbekar  
    : Shri. Kishor Kanchanlal Shah  
    : Shri. Sunil Gundopant Mutalik   
    : Shri Laxman Ambusa Pawar  
    : Shri. Vidhyanand Shankar Devdhar  
    : Shri. Madhav Ramkrishna Mate  
    : Shri. Mohan Shankar Phadke  
    : Shri. Prabhakar Trimbak Paranjpe  
    : Shri. Amit Pravin Shinde  
    : Adv. Smt. Alka Vijay Petkar  
    : Adv. Smt. Gauri Prasad Kumbhojkar  
    : Shri. Ramdas Vithoba Shinde  
$img_title Expert Director  : Shri. Arvind Keshav Khaladkar  
    : Shri. Vijay Purushottam Bhave  
$img_title Chief Executive Officer : Shri Jayant Kashinath Kakatkar  
 
 
 
         

© 2016 Janata Sahakari Bank Ltd., Pune All rights reserved
Powered by Bharati Web