1800 233 3258

Board of Directors

Home >  Profile > Board of Directors

         

$img_title Chairman : Shri Arvind Keshav Khaladkar  Profile
$img_title Vice- Chairman : Shri Sanjay Mukund Lele  Profile
$img_title Directors : Shri Jagdish Laxman Kadam  
    : Shri Sudhir Rajaram Pandit  
    : Shri Mahendra Mahadev Pawar  
    : Shri Biru Ranu Khomane  
    : Shri. Sunil Gundopant Mutalik  
    : Shri. Kishor Kanchanlal Shah  
    : Shri.Ramdas Vithoba Shinde  
    : Shri Laxman Ambusa Pawar  
    : Shri Atul Vasant Bedekar  
    : Dr.(Smt)Madhura Mukesh Kasbekar  
$img_title Expert Director  : Shri. Vijay Purushottam Bhave  
$img_title Chief Executive Officer : Shri Jayant Kashinath Kakatkar  
 
 
 
         

© 2016 Janata Sahakari Bank Ltd., Pune All rights reserved
Powered by Bharati Web